načítání

Vega HSH

Profil společnosti


VEGA-HSH je česká holdingová společnost, která v rámci svého portfolia spravuje společnosti s celkovým objemem tržeb cca 1,4 mld. Kč a generující ukazatel EBITDA na úrovni 90 mil. Kč. Ve skupině firem společnosti VEGA je zaměstnáváno více než 400 zaměstnanců. Od roku 2014 je společnost VEGA-HSH 100% vlastníkem jediného českého výrobce kompletních papírenských technologií, společnosti PAPCEL, a.s. Litovel.

Společnost se zaměřuje na investice do klíčových průmyslových technologií a inovativních průmyslových řešení v oblasti papírenského a strojírenského průmyslu. Inovace jsou klíčovým faktorem úspěšného budoucího rozvoje a dalšího růstu celé skupiny firem VEGA. Investiční potenciál skupina vkládá do středně velkých firem, nabízejících unikátní technologická řešení nebo unikátní „know-how“, a existuje v nich prostor pro efektivnější řízení nebo kompletní restrukturalizaci. V rámci realizovaných investic jsou využívány atraktivní příležitosti na trzích v rámci celého světa. V rámci své historie společnost vystupovala jako hlavní investor v několika zahraničních projektech na výstavbu kompletně nové papírny.

Investiční potenciál společnosti
  • Výstavba v oblasti papírenského průmyslu - výroba všech typů papíru: papíry pro výrobu obalových materiálů, papíry pro výrobu sádrokartonu, psací a tiskové papíry, cigaretový papír, toaletní a sanitární typy papírů, bankovkové papíry, dekorační papíry, speciální výroba jako cementovláknité desky, zpracování netradičních vláken, jako jsou nápojové obaly, apod.
  • Investice do moderních technologií v oblasti ekologie, využívání alternativních zdrojů energie nebo jejich úspor.
  • Investice v oblasti zpracovatelského průmyslu - výroba vlnité lepenky, výroba sanitárních typů papírů.
  • Investice v oblasti chemického průmyslu.
  • Investice v oblasti všeobecného strojírenství, hutního průmyslu, textilního průmyslu, apod.